Các sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh do Trivietstore phân phối được lựa chọn kỹ và là dòng sách “Hot” trên thị trường bởi tính hấp lẫn cả về nội dung và cách trình bày.